-= Arhiva vesti =-

Korisni linkovi

korisniLinkoviNBSkorisniLinkoviAPR

Prognoza

Usvojeni standardi

oNama sertifikatiIStandardi

Potrošači očekuju i zahtevaju bezbednu hranu, a standardi ISO 9001 i HACCP im daju sigurnost da im...

Pročitajte više

Ekologija

oNama ekologija

Jedna od najvećih ekoloških poruka glasi „misliti globalno, a delovati lokalno“. Kompanija MK Group se...

Pročitajte više

Miodrag Kostić

oNama miodragKostic

Kao čovek koji rukovodi trenutno najveću vertikalno integrisanu poljoprivrednu kompaniju u celoj Evropi...

Pročitajte više

Identifikacioni podaci

pdf Izvod iz APR-a

pdf Potvrda o registraciji PIB-a

Poslovno ime

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŽITO-BAČKA KULA

Skraćeno poslovno ime

DOO ŽITO-BAČKA KULA

Sedište

Kula

Adresa

Josipa Kramera 17 Kula

PTT broj

25230

PIB

100263880

Matični broj

08004293

Broj evid. Prijave

129 898 467

Šifra delatnosti

1061

Broj reg. u APR-u

BD 6784

Naziv poslovnih banaka i njihovi žiro računi:

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

205-40895-11

Broj telefona- centrala

025/753-600

Prodaja

025/753-625 fax. 025/753-621

Sajt

www.zitobacka.com

Registarski broj

21808004293

Direktor

Srđan Bukilica

Kontakt informacije

univerzalni kontaktInformacije

U svakom trenutku nas možete kontaktirati za sve potrebne informacije, pitanja, komentare, podatke...

Pročitajte više

Politika kvaliteta

univerzalna politikaKvaliteta

Žito Bačka DOO utvrđuje ovu Politiku kvaliteta radi obezbeđenja da će usluge koje pruža i proizvodi koji...

Pročitajte više

MK Grupa

univerzalna MKgroup

Posvećeni smo kontinuiranom unapređenju poslovanja, podizanju konkurentnosti svih članica, proširenju...

Pročitajte više