Primena OHSAS standarda u Žito-Bačkoj

ohsasUspostavljanjem, doslednom primenom i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu, Žito-Bačka doo obezbeđuje zdrava i bezbedna radna mesta i teži ka nultom nivou rizika za zaposlene, izvođače radova i posetioce.

ohsas politika