Nova investicija u cilju prevencije zagađenja životne sredine

zastita zsDa_politika zaštite životne sredine nije samo mrtvo slovo na papiru ponovo je dokazala članica kompanije MK Group, Žito Bačka d.o.o iz Kule.

Posvećenost najvišeg rukovodstva da poštuje zakonske propise, da radi na prevenciji zagađivanja i na stalnom unapređivanju rezultirala je smanjenjem emisije praškastih materija i nivoa buke u atmosferu. Žito Bačka koja u svom sastavu ima i Silose i Mlin investirala je u dodatnu opremu na liniji pneumatskog transporta pripremljene pšenice u mlinu, a u cilju sprečavanja zagađenja vazduha praškastim materijama i smanjenja nivoa buke iz tog izvora. Pozitivni rezultati ove investicije su i dokazane od strane akreditovane laboratorije.

Ovakvi aspekti životne sredine i njihovi uticaji se obično smatraju značajnim u jednoj organizaciji, što je upravo i razlog da se redovno vrši njihova kontrola i monitoring, jer samo na taj način može organizacija da uspostavi, održava i poboljša svoj učinak zaštite životne sredine.

Svako od nas mora da prepozna svoju ulogu i svoje odgovornosti u upravljanju zaštitom životne sredine. Samo je tako možemo sačuvati čistom i zdravom.