Žito-Bačka radi na uvođenju dva nova standarda

SGS Logo 500px RGBŽito-Bačka trenutno radi na uvođenu dva nova standarda, koji se odnose na zaštitu životne sredine i bezbednost i zdravlje na radu. Do uvođenja ovih standarda je došlo jer je MK Grupa kojoj pripada i Žito-Bačka d.o.o. donela odluku da sistem bezbednosti i standarde zaštite životne sredine podigne na najviši mogući nivo.

Radi se zapravo o uvođenju najprestižnijih svetskih standarda. Po pitanju zaštite životne sredine to je standard ISO 14001:2004, dok je OHSAS 18001 najprestižniji standard za bezbednost i zdravlje na radu. 

Sertifikaciona kuća koja će izvršiti sertifikaciju je SGS - vodeća svetska organizacija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju. Sam proces usklađivanja standarda će trajati oko 3 meseca, dok će procedura predsertifikacije trajati oko 30 dana. 

Uvođenjem ovih standarda Žito-Bačka d.o.o. ide korak dalje ka podizanju kvaliteta usluga i proizvodnje, što i jeste u skladu sa njenom politikom kvaliteta.